Info

Opettaja-lehti on järjestö- ja ammattilehti, jota julkaisee Opetusalan Ammattijärjestö OAJ. Kaikki OAJ:n jäsenet lastentarhanopettajista yliopiston opettajiin saavat Opettaja-lehden jäsenetuna. Vuonna 2018 Opettaja ilmestyy 22 kertaa.
Lehden sisällössä on keskeistä opettajien edunvalvonta. Lehti on näyteikkuna opettajan ammattiin.
Opettaja on yksi suurimpia suomalaisia aikakauslehtiä. Lehden virallinen levikki on
100 323 (LT 26.1.2017). 
Opettaja oli Suomen vanhin viikkolehti syksyyn 2014 saakka, jolloin ilmestymiskerrat harvenivat. Opettaja-lehti perustettiin 1906, aluksi lehden nimi oli Opettajain Lehti.  Lehti ilmestyi säännöllisesti viikoittain. Vuonna  1937 lehden kustantaja Valistus päätti lahjoittaa Opettajain Lehden Kansakoulunopettajain liitolle.
Opettaja oli ensimmäisiä suomalaisia aikakauslehtiä verkossa. Lehdestä on julkaistu internetissä web-versio vuodesta 1996 alkaen. Opettajan näköislehti on ollut verkossa vuodesta 2006 lähtien.
Opettaja-lehden päätoimittaja on Hanna Ottman.  
Opettajan ilmoitustilaa myy Opemedia.
Lehden painaa Forssa Print.
Opettaja-lehti on Aikakauslehtien liiton jäsen.